Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
wiadomości
Biuro Projektów Technik Transportowych miasta Essen GmbH
»
"Emscherbyte"-PVT Essen GmbH wspiera młodych specjalistów IT
 
Freitag, 14. November 2008 
 
"Emscherbyte"-PVT Essen GmbH wspiera młodych specjalistów IT


W dzisiejszych czasach często wyrażane jest niezadowolenie poziomem wykształcenia młodzieży. Daltego my jako wiodące niemieckie przedsiębiorstwo inżynierskie w dziedzinie technik transportowych postanowiliśmy okazać inicjatywę i wesprzeć obiecujące projekty edukacyjne.
Z lewej na prawo: K. Schymik, M.A. Heidkamp, C. Nolden, StD U. Kölling, M. Freienstein, L. Schubien, M.A. Hauseur

Kolegium zawodowe w Ermschertalu (Steinstraße 22 in 44652 Herne) daje możliwość szczególnie uzdolnionym uczniom na kierunku „Informatyk - asystent“ otrzymać dodatkową kwalifikację jako „specjalista integracji systemowej“ . Nauka na tym profilu jest dualna: zakłada zarówno obowiązkowe odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie, jak i uzyskanie teoretycznych wiadomości w szkole.
W tym celu pod kierownictwem Ulricha Köllinga (zdjęcie środkowe) została założona uczniowska firma "Emscherbytes”. Ci, którzy chcą zdobyć tytuł „Specjalisty integracji systemowej” zajmują się naprawą i obsługą techniki komputerowej w szkołach w mieście Herne.
Są oni kompetentnymi doradcami do wszelkich spraw komputerowych. Aby mogli szybciej i sprawniej docierać do szkół, w których pojawił się problem, niezbędne było kupno samochodu.

Ponieważ projekt ten nie tylko skierowany jest na doskonalenie jakości edukacji w kolegium, ale także na zaopatrzenie miejskich szkół w nowoczesną technikę komputerową, PVT Essen GmbH zobowiązało się wygospodarować fundusze na kupno samochodu. Wydatki związane z jego eksploatacją pokryje budżet miasta Herne.

PVT Essen GmbH życzy uczniom kolegium w Emschertalu i ich dyrektorowi, panu Köllingowi wszelkiego powodzenia!t o p
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008