Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
wiadomości
Biuro Projektów Technik Transportowych miasta Essen GmbH
»
„Vision Zero“ zaczyna się juz w stadium projektu
 
Freitag, 14. November 2008 
 
„Vision Zero“ zaczyna się juz w stadium projektu


Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Drogowego w Bonn już od lat nawołuje do tego, aby inżynierowie już w stadium samego projektowania autostrad, chodników i ścieżek rowerowych kierowali się zasadą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, gdyż stanowi ona wartość najwyższą.
Także Biuro Projektów Technik Transportowych miasta Essen (PVT Essen GmbH) opiera swe działania na tej zasadzie. Z biegiem lat otrzymała ona w Niemczech nazwę „Vision Zero“ i ma na celu wyeliminowanie liczby ofiar w ruchu drogowym.Aktualnym przykładem zastosowania tej zasady jest zaprojektowana przez PVT Essen GmbH sygnalizacja świetlna między ulicą Richard-Wagner-Straße a Pater-Rupert-Mayer-Straße w mieście Pullach. Tamtejsza sygnalizacja jest całkowicie zależna od natężenia ruchu, a zainstalowany tam system kamer wideo daje możliwość pełnej obserwacji zarówno przepływu pojazdów, jak i chodników oraz ścieżek rowerowych.Ponieważ ten węzeł komunikacyjny znajduje się nieopodal ścieżki do szkoły, to na przejściu dla pieszych kierujących się w stronę  S-Bahnu na ulicy Pater-Rupert-Mayer-Straße, zielone światło będzie się włączać w bardzo określonych odcinkach czasu.

Zainstalowane tam kamery wideo będą rejestrować, czy do skrzyżowania zbliżyła się duża grupa pieszych. Jeśli tak, to światło zielone zaświeci się dla niej możliwie szybko. Pojazdy w kierunku podporządkowanym otrzymają zaś tylko krótki sygnał zezwalający.
 
Światło zielone dla pieszych będzie trwać dłużej. Owo przedłużenie sterować będą kamery rejestrujące liczbę przechodniów na pasach.

Wymienione wyżej działania są dowodem na to, że biuro PVT Essen GmbH przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Więcej informacji na stronie: www.Vision-Zero.de

Kontakt: peter.nolden@pvtgmbh.de


t o p
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008