Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
wiadomości
Biuro Projektów Technik Transportowych miasta Essen GmbH
»
Najnowsza technologia wideo TrafiCam X-Stream w praktycznym teście
 
Sonntag, 11. Juli 2010 
 

Najnowsza technologia wideo TrafiCam
X-Stream w praktycznym teściePENTATraffic kontroluje nowy typ
sterowania i priorytetet komunikacji miejskiej w Bergisch Gladbach


W ramach priorytetu dla miejskich autobusów w Bergisch Gladbach, firma PVT Essen GmbH dopasowała 33 sygnalizacje świetlne do nowych wymagań miasta. Istniejące sygnalizatory będą miały wymienione sterowniki i wyposażone zostaną w przekaźniki radiowe dla autobusów. Dotychczasowe żarówki w sygnalizacji świetlnej wymienione zostaną na energooszczędne żarówki LED najnowszej generacji.

Rys. 1 Orientacyjny plan koordynowanego obszaru

Aby maksymalnie upłynnić bardzo intensywne natężenie ruchu w godzinach szczytów, cztery szlaki drogowe ulic: Bensbergerstr., Mülheimerstr., Kölnerstr. oraz Dolmannstr. będą miały w ciągu dnia zależne od ruchu obszarowe sterowanie akomodacyjne.

W pozostałych porach dnia, a szczególnie w nocy, sygnalizatory przełączane będą w pozycję podstawową „wszystko-czerwone”. Dzięki temu, kiedy w zasięgu systemu pojawi się pieszy lub pojazd natychmiast otrzyma on sygnał zielony. Dlatego też wszystkie sygnalizacje wyposażono w przyciski dla pieszych firmy RTB. Na dużych i ważnych przejściach dla pieszych zainstalowano także wibrujące oraz specjalne, zależne od natężenia hałasu w danym miejscu, dźwiękowe sygnalizatory na żądanie dla pieszych z wadą wzroku.

W technice rejestrującej ruch drogowy, po raz pierwszy we współpracy z firmą Stoye specjalizującą się w budowie sygnalizatorów, zastosowano produkt najnowszej generacji wideokamer firmy Traficon: TrafiCam X-Stream. Po obejmującej dwie sygnalizacje miesięcznej próbnej fazie, która wypadła bardzo pozytywnie, dano zielone śwatło na montaż systemu wideodetekcji na terenie całego miasta - w tej chwili wyposażono w owe kamery 20 z 23 sygnalizacji świetlnych.Zdjęcie 2: Montaż Traficam X-Stream na wysięgniku powyżej sygnalizatora

Rys. 3: Zasada funkcjonowania TrafiCam X-Stream (Żródło: www.traficon.de)

Niezależnie od rejestrowania pojazdów wideokamera „liczy“ również pojazdy na każdym pasie.
Dane zliczania przekazywane są poprzez KuS (System sterująco-koordynujący) do czterech pojedynczych obszarów koordynujących gdzie są one rejestrowane i analizowane. Efektem tego jest wybór przez każdy KuS najlepszego programu dla danego szlaku drogowego.
Zdjęcie 4: Ustawienie kamery z polami detekcji na zapotrzebowanie, pełne przedłużenie czasów emisji sygnału zielonego i pola zliczania

Sygnalizatory połączone są z KuS-ami kablem. Te zaś, poprzez modem UMTS, z centralą kontroli ruchu Stoye PENTAtraffic.

Takie rozwiązanie zapewnia pracownikom miasta Bergisch-Gladbach w każdej chwili dostęp poprzez ich komputery do aktualnie
aktywnych programów lub danych o bieżącym stanie urządzeń takich jak zakłócenia, zawieszenia, a także zapisy programu sygnalizacji lub też dostęp do aktualnych danych zliczania na poszczególnych sygnalizacjach. Wszystkie dane są archiwizowane i w każdej chwili dostępne.Rys. 5: Połączenia Sygnalizacja – KuS – Centrala Kontroli Ruchu (Źródło: www.stoye.de)

Całości systemu dopełniają zastosowane tam przyszłościowe systemy meldowania się autobusów. Systemy te, wspierane przez GPS przesyłają meldunki o priorytecie do sygnalizatorów. Zapewnia to optymalny system sterowania dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych jest dobrą podstawą, na której bazować mogą realizowane w przyszłości projekty.

Zobacz: www.mobil-im-rheinland.de

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem mejlowym: info@pvtgmbh.de lub telefonicznie +49 201 319 1420, u pana Christiana Grunwalda.

t o p
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008