Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
wiadomości
Biuro Projektów Technik Transportowych miasta Essen GmbH
»
Budowa obwodnicy (L697n) i tunelu hestenbergskiego w Plettenbergu
 
Freitag, 14. November 2008 
 
Koordynacja pracy świateł drogowych za pomocą systemu KUS i kamer wideo w zależności od natężenia ruchu lub z punktu sterowania tunelem.

W ramach budowy zachodnej obwodnicy (L967n) oraz połączonego z nią tunelu hestenbergskego w Plettenbergu, do L697n przyłączone zostały ulice Bahnhofstraße (po południowej stronie tunelu) i ul. Böddinghauser Weg (po jego północnej stronie).
Te nowe skrzyżowania będą sterowane poprzez sygnalizatory świetlne. Zadaniem sygnalizatorów jest regulacja „zwykłego“ ruchu drogowego, a także reakcja na sytuacje wyjątkowe: wypadki i zamknięcia tunelu. Sygnalizatory świetlne działają w nocy oddzielnie w zależności od natężenia ruchu. Za dnia są one sterowane za pomocą systemu KUS (System Koordynacji i Sterowania) skoordynowanego z sąsiadującymi sygnalizatorami. Ponieważ KUS połączony jest z punktem sterowania tunelem, to sygnały mogą być kierowane zarówno do poszczególnych sterowników świetlnych, jak i do punktu sterowania tunelem. Pojedyńcze sygnalizatory przesyłają meldunki zwrotne do systemu KUS.
Jeśli w tunelu mają miejsce prace techniczne, bądź też doszło do wypadku, to punkt sterowania tunelem przesyła odpowiednie informacje do systemu KUS, który następnie przekazuje je do poszczególnych sygnalizatorów świetlnych. 
Mogą to być meldunki o częściowym, bądź całkowitym zamknięciu tunelu, lub o wypadku (np. pożarze).

W sytuacji zagrożenia, gdy zaistnieje konieczność całkowitego zamknięcia tunelu, sygnalizatory świetlne zareagują błyskawicznie i uruchomią tryb ewakuacji. Pojazdom znajdującym sie w tunelu dane będzie zielone światło, które będzie trwać aż momentu, dopóki ostatni samochód nie wyjedzie z tunelu. Kolejne pojazdy go już nie otrzymają. Pozostałym samochodom dany będzie sygnał zezwalający w zależności od sytuacji. 

Jeżeli z powodów technicznych lub innych nastąpi jednokierunkowe (częściowe) bądź całkowite zamknięcie tunelu (lecz nie będzie miała miejsce sytuacja zagrożenia), tryb zwyczajny przemieni się w tryb częściowo blokujący. W przeciwieństwie do sytuacji zagrożenia, natychmiastowa ewakuacja nie będzie konieczna i reakcja na zmianę programów sygnalizatorów zajdzie stopniowo. Sygnalizatory świetlne będą w tym wypadku sterowane niezależnie od trybu zwyczajnego i pojazdy jadące w kierunku tunelu nie otrzymaja sygnału zezwalającego (przejazd będzie blokowany). Samochodom znajdującym się w tunelu lub poruszającym się w jego kierunku dany będzie sygnał przejazdu w zależności od zmieniającej się sytuacji.  

Uczestnicy ruchu drogowego będą informowani o zamknięciu tunelu za pomocą tymczasowych znaków drogowych i dodatkowej sygnalizacji. Sygnalizatory potwierdzą otrzymanie meldunków z punktu sterowania tunelem i przekażą informację zwrotną przez system koordynacji i sterowania, jak tylko odpowiedni program zostanie uruchomiony.t o p
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008