Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
Rzeczoznawcy
Biuro Projektów Technik Transportowych miasta Essen GmbH
Inżynierskie Biuro rzeczoznawców firmy PVT
 
 
 
Mgr. inż. Peter Jacobi otrzymał w kwietniu 2006 wszelkie kwalifikacje uprawniające go do wykonywania zawodu rzeczoznawcy i inżyniera kontroli jakości.
 
Egzamin umożliwiający uzyskanie statusu zaprzysiężonego rzeczoznawcy w zakresie techniki transportu (sygnalizacja świetlna) przeprowadzony został przez Izbę Przemysłowo-Handlową miasta Siegen (IHK Siegen).
 
Mgr. Inż. Peter Jacobi posiada wieloletnie doświadczenie w najróżniejszych dziedzinach elektrotechniki i sterowania procesami. Jego kompetencje specjalistyczne w zakresie oceny i analizy kompleksowych procesów sterowania i ich podstaw bezpieczeństwa technicznego udowodnił już w wielu projektach. Będąc kierownikem zakładu i kierownikem działu udało mu się wnieść duży wkład w działalność firmy.
 
Od początku istnienia firmy zajmowaliśmy się przeprowadzaniem ekspertyz urządzeń techniczno-transportowych, ich odbiorem technicznym i instalacją. Nasi klienci byli zawsze zadowoleni z naszych usług. Dlatego też cieszymy się zaufaniem wielu firm zlecających nam ocenę oprogramowań sterowania i procedur tworzenia miejsc pracy dla specjalistów techniki transportu.
 
Jako inżynierskie biuro rzeczoznawców dokadamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo urządzeń technicznych stosowanych w ruchu drogowym i kolejowym.
 
Pojmujemy przez to ekspertyzę i certyfikację urządzeń technicznych. Sprawdzamy, czy odpowiadają one wyznaczonym standardom, instrukcjom i funkcjom. Interesuje nas w szczególności:
 • Aktualność wersji VOB / VOL
 • DIN / VDE 0100 ff
 • DIN / VDE 0832
 • RILSA 92
 • Dokumentacja zamówień
Lista wykonywanych przez nas prac:
 • Odbiór techniczny sygnalizatorów świetlnych i kontrola ich bezpieczeństwa względem standardów ruchu drogowego
 • Odbór techniczny sygnalizatorów świetlnych zgodnie z dokumentacją zamówienia
 • Odbór techniczny sygnalizatorów świetlnych zgodnie z wytycznymi DIN/VDE 0100
 • Odbór techniczny sygnalizatorów świetlnych zgodnie z wytycznymi DIN/VDE 0832
 • Odbór techniczny sygnalizatorów świetlnych zgodnie z wytycznymi VOB / VOL
 • Odbór techniczny sygnalizatorów świetlnych zgodnie z wytycznymi RILSA 92
 • Odbór techniczny urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy sygnalizatorów świetlnych w ruchu drogowym i kolejowym
Przy tym sprawdzane są:
 • Typ urządzenia sterującego (tabliczka identyfikacyjna, dokumentacja)
 • Zgodność jakości z normami unijnymi
 • Właściwości techniczne urządzeń, dwukanałowy procesor centralny
 • Bezpieczeństwo sygnału we wszystkich aspektach
 • Działanie urządzenia w sytuacji odłączenia światła czerwonego/żółtego
 • Możliwości blokady
 • Możliwości sterowania w w sytuacji odłączenia części urządzeń na skrzyżowaniu
 • Sygnalizatory dla komunikacji indywidualnej, publicznej, system kamer wideo
 • Zachowanie urządzeń w sytuacji odłączenia prądu (zasilanie za pomocą baterii)
 • Przerwy czasowe, minimalne przerwy
 • Światła sygnału przy włączeniu/ wyłączeniu
 • Podłączenia do centrali komputerowego sterowania ruchem drogowym i kontrola funkcji
 • Zabezpieczenia urządzeń
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Piorunochrony i funkcjonalność w sytuacji odłączenia sieci
 • Wytrzymałość kabli uziemienia i kabli sieciowych
 • Dokumentacje i opisy techniczne
 • Dokumentacje i opisy techniczno-transportowe
 • Montaż urządzeń i ich podpisy
 • Instrukcje obsugi i książka serwisowa
 • Wskazania systemowe i zasady eksploatacji, regulacja ręczna
 • Wykonanie szafy sterowniczej
 • Zabezpieczenia elektryczne, uziemienie, wyłącznik różnicoprądowy RCD, zabezpieczenia przed porażeniem prądem
 • Konstrukcja zewnętrzna, rozmieszczenie urządzeń sygnalizacyjnych, maszty
 • Wyrazistość sygnału
 • Szczególne żądania ze specyfikacji technicznej
 • Zasilanie rezerwowe (przejazd kolejowy)
 • Działania urządzeń w wypadku zakłócenia sygnału (przejazd kolejowy, ruch uliczny)
 • Uruchomienie juz zainstalowanych szlabanów
 
 
t o p
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008