Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
Ogólna informacja
 
Nasza działalność poza
Biurem Projektów Technik Transportowych miasta Essen GmbH
Organizacja VIV (Związek Inżynierów Technik Transportowych) była założona w 1996 jako związek niezależnych biur inżynierskich specjalizujących się w dziedzinie technik transportowych. Jej głównym celem jest zagwarantowanie niezależności ekspertyz transportowo-technicznych, specyfikacja osiągnięć inżynierskich na gruncie technik transportowych, określenie spójnych wymogów względem technik transportych i sposobów oceniania zrealizowanych zadań, opracowanie jednolitych wzorców umów, warunków wystawiania gwarancji, a także ogólnych strategii rozwiązywania zadań komunikacyjnych nie uwzględniając przy tym pojedyńczych korzyści.
 
 
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008