Strona główna
wiadomości
Informacja o firmie
Kontakt
Zakres usług
Nasze usługi
Zakres usług
Wciąż wzrastające obciążenie dróg miejskich i podmiejskich nieoczekiwanie zmieniły wymagania względem jakości i efektywności planowania technik transportowych. Tradycyjny system działający w zależności od natężenia ruchu „zielona fala“ nie daje już satys- fakcjonujących rezultatów.
 
Główną przyczyną tego faktu jest nierównomierne obciążenie ruchu, które trudno przewidzieć ze względu na dużą liczbę dróg objazdowych, bądź zwiększonego ruchu na poszczególnych odcinkach drogi, gdzie znajdują się centra handlowe, przedsiębiorstwa, lub imprezy sportowe.
 
Z uwagi na wciąż kształtujące się grupy samochodów niemożliwe jest już jasne zdefiniowanie kierunku głównego pojazdów i zapewnić przy tym jednorodność ruchu.
 
Konwencjonalne rozwiązanie ukazanych problemów drogowych za pomocą dostępnych metod sterowania jest już niemożliwe.
 
Dlatego też firma PVT GmbH opracowała wielofunkcyjny system sterowania ruchem drogowym w zależności od jego natężenia   M U S S ® , który spełnia wymogi bezpieczeństwa drogowego i mobilności, a także stanowi oszczędne rozwiązanie, przynoszące maksimum korzyści wszystkim uczestnikom ruchu.
 
t o p
All rights reserved. © 2008 PVT Planungsbüro für Verkehstechnik Essen GmbH - Germany. Any abuse, non-authorized reproducing or copying is strictly prohibited.
Produktion, Grafik & Design - Palme Design Nordus 1997-2008